Polityka Prywatności

RODO

W LAGRUS dbamy o Państwa dane osobowe, dlatego informujemy w jaki sposób je przetwarzamy, jak je przechowujemy oraz dlaczego są one niezbędne do świadczenia możliwie najlepszych usług. Państwa dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej poczty elektronicznej, a także strony internetowej, formularza kontaktowego lub w inny sposób (kontakt telefoniczny, wizytówki) są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Zgoda na korzystanie z plików cookies zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej pozwala nam na korzystanie z plików przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić.

Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Mogą zaliczać się do nich wszystkie następujące: informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny; informacje o wizytach i korzystaniu z witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie; informacje podawane podczas rejestracji, takie jak adres e-mail; informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w witrynie — na przykład imię i nazwisko, płeć, data urodzin, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia; informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej; informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz; informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie; informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale często niezbędne do realizacji powyższych celów. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe przesyłane za pośrednictwem serwisu mogą być wykorzystywane do następujących celów: administrowanie serwisem i biznesem; personalizowanie serwisu; umożliwienie korzystania z usług dostępnych w serwisie; świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej; wysyłania wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności; przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej; wysyłania powiadomień e-mail, przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności; dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);  zajmowania się zapytaniami i ewentualnymi skargami; zapewnienia bezpieczeństwa serwisu i zapobieganie oszustwom. Informujemy ponadto, że nie będzie wobec Państwa stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym – poprzez profilowanie). Nie będziemy bez Państwa wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

Ujawnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Administrator gromadzi, przetwarza lub wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w opisanym niżej zakresie: Poprzez składanie zapytania ofertowego w serwisie (podane dane są gromadzone, przetwarzane, a informacje przekazane przez Państwa wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści i prawidłowej realizacji odpowiedzi na zapytanie składane przez Państwa za pośrednictwem usług drogą elektroniczną); przez formularz kontaktowy udostępniony w serwisie (Administrator gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje przekazane przez Państwa w formularzu kontaktowym wyłącznie w celu opracowania Państwa sprawy); zgody marketingowe (jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Państwu informacji dotyczących produktów, nowości w ofercie, wysyłki materiałów reklamowych drogą elektroniczną oraz drogą tradycyjną); w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem serwisów w celu doskonalenia jego funkcjonalności. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. (Podstawa prawna art. 6 lit. b RODO). Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych, chronionych serwerach. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszego serwisu.

Informacja, korekta danych, odwołanie zgody, sprzeciw

Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, aktualizacji, poprawienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

Aktualizacja danych

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Ciasteczka

Nasz serwis korzysta z plików cookies. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookies mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami: trwałe pliki cookies będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookies zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookies i uzyskiwanymi z nich. Używamy odpowiednich aplikacji, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik korzysta z witryny.  W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookies — na przykład: w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookies, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookies, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”; w przeglądarce Firefox (wersja 24) można zablokować wszystkie pliki cookies, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; w przeglądarce Chrome (wersja 29) można zablokować wszystkie pliki cookies, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

 

Zastrzegamy jednak, że zablokowanie wszystkich plików cookies będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokują Państwo wszystkie pliki cookies, nie będzie można korzystać z niektórych funkcji naszej strony.

Logi

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniecie Państwo poinformowani poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu w serwisie www.lagrus.pl. Niniejsza Polityka dotyczy tylko Serwisu www.lagrus.pl.

Powyższa polityka prywatności chroniona jest prawem autorskim, które przysługuje SEQ Legal i zmodyfikowana dla www.lagrus.pl

Źródło: www.websiteplanet.com